Ngày 2 tháng 1 năm 2024

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Mười Một
21
Năm Quý Mão
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm