Ngày 2 tháng 10 năm 1992

☀ Thứ Sáu
2
🌙 Tháng Chín
7
Năm Nhâm Thân
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Canh Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm