Ngày 2 tháng 10 năm 2010

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Tám
25
Năm Canh Dần
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm