Ngày 2 tháng 11 năm 1929

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Mười
2
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Sương Giáng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm