Ngày 2 tháng 11 năm 1992

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Mười
8
Năm Nhâm Thân
Tiết Sương Giáng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Tân Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm