Ngày 2 tháng 12 năm 1992

☀ Thứ Tư
2
🌙 Tháng Mười Một
9
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm