Ngày 2 tháng 12 năm 2016

☀ Thứ Sáu
2
🌙 Tháng Mười Một
4
Năm Bính Thân
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm