Ngày 2 tháng 12 năm 2024

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Giáp Thìn
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm