Ngày 2 tháng 2 năm 1933

☀ Thứ Năm
2
🌙 Tháng Giêng
8
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm