Ngày 2 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Hai
8
Năm Ất Sửu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm