Ngày 2 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Giêng
18
Năm Bính Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm