Ngày 2 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Sáu
2
🌙 Tháng Hai
20
Năm Bính Dần
Tiết Xuân Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm