Ngày 2 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Hai (nhuận)
12
Năm Mậu Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm