Ngày 2 tháng 4 năm 1935

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Hai
29
Năm Ất Hợi
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm