Ngày 2 tháng 4 năm 1958

☀ Thứ Tư
2
🌙 Tháng Hai
14
Năm Mậu Tuất
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm