Ngày 2 tháng 4 năm 2019

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Hai
28
Năm Kỷ Hợi
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm