Ngày 2 tháng 5 năm 1926

☀ Chủ Nhật
2
🌙 Tháng Ba
21
Năm Bính Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm