Ngày 2 tháng 5 năm 1960

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Tư
7
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm