Ngày 2 tháng 5 năm 2020

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Tư
10
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm