Ngày 2 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Tư (nhuận)
12
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm