Ngày 2 tháng 6 năm 1935

☀ Chủ Nhật
2
🌙 Tháng Năm
2
Năm Ất Hợi
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm