Ngày 2 tháng 6 năm 2010

☀ Thứ Tư
2
🌙 Tháng Tư
20
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm