Ngày 2 tháng 6 năm 2019

☀ Chủ Nhật
2
🌙 Tháng Tư
29
Năm Kỷ Hợi
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm