Ngày 2 tháng 7 năm 1940

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Năm
27
Năm Canh Thìn
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm