Ngày 2 tháng 7 năm 1943

☀ Thứ Sáu
2
🌙 Tháng Sáu
1
Năm Quý Mùi
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm