Ngày 2 tháng 7 năm 1955

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Năm
13
Năm Ất Mùi
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm