Ngày 2 tháng 7 năm 2016

☀ Thứ Bảy
2
🌙 Tháng Năm
28
Năm Bính Thân
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm