Ngày 2 tháng 8 năm 1943

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Bảy
2
Năm Quý Mùi
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm