Ngày 2 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
10
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm