Ngày 2 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Hai
2
🌙 Tháng Sáu
22
Năm Canh Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm