Ngày 2 tháng 8 năm 2016

☀ Thứ Ba
2
🌙 Tháng Sáu
30
Năm Bính Thân
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm