Ngày 20 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Chạp
1
Năm Đinh Dậu
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm