Ngày 20 tháng 1 năm 1992

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Chạp
16
Năm Tân Mùi
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Tân Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm