Ngày 20 tháng 12 năm 1963

☀ Thứ Sáu
20
🌙 Tháng Mười Một
5
Năm Quý Mão
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm