Ngày 20 tháng 2 năm 1926

☀ Thứ Bảy
20
🌙 Tháng Giêng
8
Năm Bính Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Canh Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm