Ngày 20 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Giêng
29
Năm Mậu Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm