Ngày 20 tháng 3 năm 2019

☀ Thứ Tư
20
🌙 Tháng Hai
15
Năm Kỷ Hợi
Tiết Kinh Trập
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm