Ngày 20 tháng 4 năm 1992

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Ba
18
Năm Nhâm Thân
Tiết Cốc Vũ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Giáp Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm