Ngày 20 tháng 5 năm 1958

☀ Thứ Ba
20
🌙 Tháng Tư
2
Năm Mậu Tuất
Tiết Lập Hạ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm