Ngày 20 tháng 5 năm 1960

☀ Thứ Sáu
20
🌙 Tháng Tư
25
Năm Canh Tí
Tiết Lập Hạ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm