Ngày 20 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Bảy
20
🌙 Tháng Tư (nhuận)
30
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm