Ngày 20 tháng 6 năm 1926

☀ Chủ Nhật
20
🌙 Tháng Năm
11
Năm Bính Dần
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm