Ngày 20 tháng 6 năm 1943

☀ Chủ Nhật
20
🌙 Tháng Năm
18
Năm Quý Mùi
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm