Ngày 20 tháng 6 năm 1960

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Năm
27
Năm Canh Tí
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mão
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm