Ngày 20 tháng 6 năm 1963

☀ Thứ Năm
20
🌙 Tháng Tư (nhuận)
29
Năm Quý Mão
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Đinh Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm