Ngày 20 tháng 6 năm 1989

☀ Thứ Ba
20
🌙 Tháng Năm
17
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Canh Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm