Ngày 20 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Ba
20
🌙 Tháng Sáu
9
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm