Ngày 20 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Sáu
20
🌙 Tháng Bảy
13
Năm Bính Dần
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm