Ngày 20 tháng 8 năm 2020

☀ Thứ Năm
20
🌙 Tháng Bảy
2
Năm Canh Tí
Tiết Lập Thu
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm