Ngày 20 tháng 9 năm 1943

☀ Thứ Hai
20
🌙 Tháng Tám
21
Năm Quý Mùi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm